כיסוי מפתח שלט רנו מגאן 2 \ שכפול כרטיס רנו מגאן 2